Advies en ondersteuning bij al uw
financiële, administratieve en fiscale zaken.
vis administratie homepagina

Financiële administraties

Een goede financiële administratie verschaft inzicht in baten en lasten en maakt daardoor sturing mogelijk. Deze financiële administratie kunt u eventueel zelf verzorgen. Wanneer u de financiële administratie zelf wilt vastleggen, staan wij u terzijde bij de aanschaf en implementatie van de software, het inrichten van de administratie en de controle van de vastleggingen (meestal een keer per kwartaal).

Het is echter ook mogelijk dat wij de financiële vastlegging volledig voor u verzorgen. Dit kan zowel bij ons op kantoor als bij u ter plaatse. Op basis van de administratie verstrekken wij u periodiek financiële cijfers. Dat kan per jaar in de vorm van de jaarrekening, maar ook per kwartaal of tussentijds. Door middel van deze cijfers geven wij u niet alleen een overzicht van de cijfers, maar ook inzicht in de financiële ontwikkelingen van uw onderneming. Onder andere op basis van deze cijfers geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Uiteraard verzorgen wij ook de periodieke aangiften omzetbelasting, begrotingen, ondernemingsplannen, financieringsaanvragen, advisering bij investeringen, enz.